Zateplenie striech

Účelom zateplenia striech je teplená pohoda v obývaných priestoroch, aby teplo neprenikalo z obývaných častí do exteriéru a naopak. Mnoho krát sa zabúda aj na to, že v zime síce chceme chrániť teplo domova, ale v lete zase nechceme aby sa obytné priestory prehrievali. Preto je dobré voliť rôzne kombinácie medzikrokvových a nadkrokvových izolácií. Vhodnou kombináciou materiálov s dobrými izolačnými schopnosťami a dostatočnými akumulačnými schopnosťami vieme zabezpečiť aj jedno aj druhé, čiže zabrániť únikom tepla a tiež zabrániť aj prehrievaniu podkrovia.

Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie, samotná izolačná vrstva však musí byť doplnená ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Každý má pri tepelnej ochrane strechy svoju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – zatepľovací systém.

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

Tieto sprísnené normy platia od 1.1.2015, Čiže takmer zdvojnásobujú doterajšiu potrebu izolácie. 

Ak by sme si to chceli povedať „polopate“ tak je to hodnota ktorú nám zabezpečí asi 40 cm „tradičnej „ izolácie. Áno je to veľa. Väčšina ľudí má vžitých 20 - 25 cm podľa starej normy , ale v dnešnej dobe nízkoenergetických a pasívnych domov to už nie je dostačujúce. Pri hrúbke 40 cm izolácie je namieste rozmýšlať o nových materiáloch ktoré pri nižšom koeficiente tepelného odporu dávajú možnosť použiť aj nižšiu hrúbku izolácie a to všetko pri hľadisku dodržania platných noriem. Kombinácia kvalitných izolantov medzikrokvového a nadkrokvového charaktaru nám tiež umožňuje šetriť vnútorný priestor. Presnú kalkuláciu potrebnej izolácie Vám vieme vyhotoviť v našom strešnom showroome na južnej tr. 119 v Košiciach.

Pri zateplení strechy ako aj celého domu je najdôležitejšie zabrániť vzniku tepelných mostov. Tieto vznikajú na miestach, kde sú použité materiály s vyššou tepelnou vodivosťou, ako tepelný izolant, (napr. krokvy alebo pomúrnice). Práve týmto miestam musíme venovať zvýšenú pozornosť. Správnym zateplením strechy chceme vytvoriť uzavretý tepelnoizolačný systém podkrovného priestoru. Je priam nutné aby tento priamo naväzoval na zateplené obvodové steny. Tým by sme mali vytvoriť uzavretý systém. Rovnako podstatné je napájanie jednotlivých izolačných pásov, ktoré musí byť maximálne tesné, aby nedošlo k vzniku tepelných mostov. Ideálne je použiť dve hrúbky a vzájomné styky jednej vrstvy prekryť druhou. Prípadne kombinovať medzikrokvovú a nadkrokvovú izoláciu ako už bolo spomenuté.

Ďalej nesmiema zabúdať ani na vlhkosť,ktorá prúdi celým priestorom. Podľa rôznych analýz už 5% vlhosti obsiahnutom v izolante znižuje jeho tepelnoizplačné vlastnosti o 30%. Preto z vonkajšej strany musí byť nad izolantom difúzna fólia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti do izolačného materiálu a zároveň dovolí odvetrať prípadnú vlhkosť. Vnútorná fólia by nemala prepúšťať vlhkosť smerom z interiéru do tepelného izolantu, teda musí mať parozábrannú funkciu. Je vhodné doplniť ochranu izolantu od vlhkosti fóliami ktoré zároveň majú aj hliníkovú vrstvu, ktorou „odrážajú“ istú časť tepelnej škálybuď späť do exteriéru alebo z opačnej strany do inriéru.    

O nás

Náš odborne vyškolený personál Vás veľmi rád privíta a poskytne dôležité informácie a odborné rady pri výbere a montáži krytiny. U nás nájdete najlepšie podmienky pre realizáciu Vašej strechy podľa Vašich predstáv. „tvojastrecha.sk“

Informácie

Južná trieda 119, Košice
+421 904 666 806

Otváracie hodiny

  • Pondelok-Piatok: 8:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené