Solárne systémy

Solárne systémy  - solárne kolektoryfotovoltické panely

Jedným z ľahko dostupných energetických zdrojov je Slnečné žiarenie. Má veľa výhod, tak prečo nevyužiť jeho potenciál. Jednou z výhod je, že nezaťažuje životné prostredie. Ďalšou výhodou je jeho dostupnosť v každej zemepisnej šírke a dĺžke. V zásade môžeme využiť slnečné žiarenie na ohrev vody prípadne inej kvapaliny alebo na výrobu elektrickej energie.

Technológie akými sú fotovoltaické panely alebo solárne-termické kolektory umožňujú premeniť slnečnú energiu na elektrinu, resp. teplo. A domácnostiam tým dokážu ušetriť časť výdavkov za energie.

V rodinných domoch je ohrev teplej pitnej vody jedným je najčastejší a zároveň najjednoduchší spôsobom využitia solárnej energie. Odber teplej pitnej vody a teda aj potreba tepla na jej ohrev je v priebehu roka relatívne konštantná, čo je pre solárne zariadenie ideálne.

Princíp solárno-termických kolektorov - alebo bežnejšie slnečných kolektorov - je viacmenej jednoduchý: slnečná energia, ktorá na solárnu sústavu dopadá je prostredníctvom absorbérov premenená na teplo. Tepelná energia sa potom pomocou tzv. teplonosnej látky (napr. kvapalinou alebo vzduchom) odvádzaná potrubím na príslušné miesto, kde je teplo využité na ohrev vody alebo kúrenie.

Pojmy fotovoltaické články a solárne kolektory sa niekedy zamieňajú. Fotovoltaické články premieňajú solárnu energiu na elektrický prúd - slúžia teda na výrobu elektriny. Solárne kolektory naopak zo slnečného žiarenia získavajú teplo, ktoré je možné využiť na ohrev vody alebo vykurovanie. 

Systém Grid On. Systém pripojený na verejnú sieť. Je to systém najčastejšie využívaný hlavne z dôvodu, že je pripojený na verejnú rozvodnú sieť. To mu dáva dve základné vlastnosti. Prvou je možnosť využívania el. energie zo siete v čase keď slnko nesvieti (v noci) alebo keď má veľmi nízku intenzitu (skoro ráno a neskôr večer prípadne pri extrémne zlých podmienkach počasia).

Tento  solárny systém je na Slovensku a v Európe najbežnejší a najvýhodnejší. Takýto fotovoltaický systém sa inštaluje na strechy rodinných domov, ktoré už sú alebo budú pripojené na verejný elektrický rozvod distribučnej spoločnosti. Hlavným zmyslom týchto solárnych systémov je počas dňa vyprodukovať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu, čím šetríte náklady na jej kúpu od energetických závodov. A prebytočná nespotrebovaná elektrická energiu pretečie zdarma do domácej siete.

Pre bežnú slovenskú modernú domácnosť so štandardnými energetickými nárokmi je takmer v každom prípade postačujúci fotovoltický systém o výkone od 2 kW do 10 kW.
Je to dostatočný výkon na pokrytie bežného denného výdaju akejkoľvek domácnosti.

Fotovoltika je priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Tento názov je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces tejto premeny prebieha v tzv. solárnom článku alebo solárnych paneloch. Tieto sofistikované technológie dnes vďaka neobmedzenému slnečnému žiareniu produkujú elektrickú energiu na celom svete. V súčasnosti sa na výrobu fotovoltických článkov najčastejšie používa kryštalický kremík, ktorý je použitý v takmer 90 % výrobkov. Základným prvkom fotovoltických systémov na báze kryštalického kremíka sú články, ktoré sa spájajú do panelov. Spojením viacerých panelov a pridaním ďalších podporných zariadení vzniká fotovoltický systém (FV).

O nás

Náš odborne vyškolený personál Vás veľmi rád privíta a poskytne dôležité informácie a odborné rady pri výbere a montáži krytiny. U nás nájdete najlepšie podmienky pre realizáciu Vašej strechy podľa Vašich predstáv. „tvojastrecha.sk“

Informácie

Južná trieda 119, Košice
+421 904 666 806

Otváracie hodiny

  • Pondelok-Piatok: 8:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené