Ploché strechy

Plechové krytiny            Povlakové krytiny - Hydroizolácia           Zelené strechy

Stavbe či rekonštrukcii obydlia predchádzajú príjemné predstavy budúcich chvíľ strávených v kruhu rodiny. Úplne na začiatku je Vaša predstava. V zime teplo kozubu a vôňa teplého čaju, v lete zas prívetivý chládok presvetlených miestností. Ruka architekta postupne zhmotňuje vaše predstavy v skiciach a pôdorysoch. Skutočný zážitok z nového bývania prekoná počiatočné predstavy, iba ak bude dobrému návrhu obvodového plášťa domu dobre sekundovať aj návrh strechy a výber strešnej krytiny.

Prvým krokom ku kvalitnej streche je prvotriedny materiál, ďalším bezchybná realizácia. Mávnuť rukou nad malými chybičkami krásy môže neskôr vyjsť veľmi draho. Kontrola je opodstatnená vždy a všade.

Ploché strechy sú v dnešnej dobe (rok 2015) vyhľadávaným architektonickým prvkom moderných stavieb. Do popredia sa dostávajú rôzne moderné materiály ako titanzinok, corten, hliník, a to nie len ako strecha ale čím ďalej aj ako fasáda. V takomto prípade sa strešné šablóny používajú na opláštenie budov a zrazu sa z krytiny stáva moderný prvok pri realizácii fasády.

Strešný Showroom na Južnej tr. 119 v Košiciac je otvorený pre Vás s rôznymi ukážkami rôznych krytín a tiež Vám pomôžeme aj s ich realizáciou na vašej streche.

Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami. Zazeleňovanie takýchto striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a mikroklímy – vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu.

Tvar a sklon plochej strechy ocenia užívatelia, ktorí sa rozhodli pre maximalizáciu ziskov zo slnečnej energie a zvolia si možnosť energeticky úspornej výroby teplej vody či využitia obnoviteľných zdrojov tepla prostredníctvom solárnych kolektorov. Solárne kolektory poprípade modernejšie fotovoltalické panely sa na streche umiestňujú jednoducho. Rovnako bezproblémová je vďaka pohodlnému prístupu k nim aj ich údržba.

Minimálny sklon strechy musí byť 1°, čo zabezpečuje odtok zrážkovej vody

Zelené strechy

Vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu.

Stále modernejšou konštrukciou striech je vegetačná strecha, hlavným prínosom je podpora životného prostredia, hlavne v mestských agromeráciách. V záseda každý človek pri realizázii hlavne plochých striech by mal zobrať do úvahy najprv možnosť vegetačnej strecha, až ked mu to nedovoľuje rozpočet až potom sa orientovať na inú alternatívu.

Výhody a nevýhody

 V podstate jedinou nevýhodou aj keď z pohľadu investora dosť zásadnou je investičná náročnosť realizácie.  Treba rátať s väčším zaťažením nosnej konštrukcie.

 Výhody však jednoznačne prevažujú nad nevýhodami.

Výhody vegetačnej strechy: zeleň zabezpečuje premenu oxidu uhličitého na kyslík, viaže prach a zvyšuje vlhkosť, tým zlepšuje miestnu klímu.

predlžuje životnosť hydroizolácie

vegetácia chráni strechu pred extrémnymi teplotami a klimatickými zmenami

tým znížuje náklady na kúrenie prípadne na klimatizáciu

zeleň zadržuje zrážkovú vodu a tým znížuje poplatky za odvádzanie zrážkovej vody

má tiež protipožiarnu ochranu budovy (strechy sú zaradené do kategórie nehorľavé)

rozširuje životný priestor ľudí

zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Extenzívna strešná zeleň. Zväčša ju tvorí nenáročná zeleň, ktorá sa vyvíja a regeneruje sama. Celková výška vegetačného substrátu sa pohybuje v rozpätí 60 až 150mm podľa zvoleného druhu rastlín. Extenzívnu zeleň možno použiť nielen na ploché strechy so sklonom od 2%, ale aj na šikmé strechy so sklonom až do 30°. Jej údržba je minimálna – za normálnych okolností je to 1- až 2-krát do roka. Pri tomto type vegetačnej strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 200kg/m2 (mokrý substrát). Extenzívne strechy sa dajú realizovať s relatívne nízkymi finančnými nákladmi. Prechodným typom vegetačnej strechy je jednoduchá intenzívna zeleň, kde sa hmotnosť vegetačného substrátu pohybuje od 150 do 300kg/m2.

Intenzívna zeleň. Pre tento druh vegetačnej strechy je typická väčšia výška vegetačného substrátu a vyššie nároky na výber vegetácie – od trávnatých plôch cez kríky až po stromy. Výška vegetačného substrátu je zväčša viac než 300 mm. Tento typ zelene vyžaduje odbornú starostlivosť. Plošná hmotnosť vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 200 do 500kg/m2 alebo aj viac. Vzhľadom na možnosť zadržiavania vody môže spád strechy dosahovať iba 1 %.

Povlakové krytiny plochej strechy

Pred aplikáciou jednotlivých vrstiev sa odporúča aj na novostavbách zhodnotiť vlhkosť a rovinatosť podkladu. Na realizáciu hydroizolačnej vrstvy možno použiť viaceré materiály.
V súčasnosti sa na strechách domov objavujú hydroizolácie čiže povlakové krytiny na ploché strechy v podobe PVC fólií, prírodných polyolefínových fólií alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré majú, na rozdiel od svojich oxidovaných predchodcov, lepšie teplotné aj technické vlastnosti.

PVC fólie

PVC fólia umožňuje jednoduchú realizáciu hydroizolačného systému strechy. Táto sa na strešný plášť ukladá v jednej vrstve. Odporúčanou hrúbkou je 1,5 mm a viac mm. V ponuke výrobcov sú aj fólie s hrúbkou 1,2 mm. V praxi sa používajú menej, lebo sú náchylnejšie na poškodenie. PVC fólia musí byť od ostatných vrstiev oddelená geotextíliou. Nesmie prísť do priameho kontaktu s polystyrénom alebo asfaltom. Pri odstraňovaní a zneškodňovaní predstavujú PVC fólie riziko pre životné prostredie. Niektoré detaily je lepšie vidieť ako o nich čítať.

 

Termoplastické fólie

Lepšou možnosťou pre životné prostredie sú polyolefínopolymérbitúmenové pásy (POCB). Vlastnosti tohto materiálu predstavujú kompromis medzi vlastnosťami fólií a asfaltovaných pásov. Polyolefínová fólia s nízkym obsahom asfaltu je zaradená do kategórie jednovrstvových hydroizolačných systémov. Táto termoplastická fólia s hrúbkou okolo 3 mm sa spája horúcim vzduchom. Ak bude zaťažená štrkom, možno ju voľne položiť, v ostatných prípadoch ju treba mechanicky kotviť. Je kompatibilná s polystyrénom i asfaltom, takže ju netreba oddeľovať geotextíliami. Jednou z ďalších výhod tohto materiálu oproti PVC fóliám je, že sa nevyžaduje použitie klampiarských plechov na kotvenie v miestach detailov. Môžeme ju napájať priamo na konštrukcie. To znižuje nákladovosť na realizáciu detailov strechy. Tieto fólie sú ohľaduplné k životnému prostrediu z hľadiska ich výroby aj vlastností. V našej predajni na južnej triede Vám vieme ukázať vzorky jednotlivých materiálov

 

Modifikované asfaltované pásy

Asfaltové pásy sú známe asi každému aj neodborníkovi v tejto téme. Po dlhý čas boli predmetom kritiky. Vymenovaním možných chýb, ktoré vznikali samotnou podstatou matriálu by sme mohli venovať zvláštny odstavec. Avšak treba podotknúť aj ich pozitívnu stránku a to hydroizoláciu. Preto boli vyvinuté zlepšené modifkované asfaltované pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (SBS modifikácia) alebo plastoméry (APP modifikácia). Modifikované asfaltované pásy sa vyrábajú v rôznych šírkacha hrúbkach, s rozličnými profiláciami a rôznymi farebnými úpravami porchov. Dokonca môžu mať už vo výrobe nakašírované geotextílie. To všetko uľahčuje prácu s nimi a prispieva k zvyšovaniu kvality plochej strechy.

Modifikované asfaltované pásy majú oproti PVC fóliám výhodu dvojvrstvového systému. Ten sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia. Ako parozábrana sa aplikuje asfaltový pás s hrúbkou 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnú izoláciu sa umiestni spodný pás s hrúbkou 4 mm s jemným posypom. Ten je pri použití polystyrénu ako izolačného materiálu samolepiaci. Horný pás s hrúbkou 4,2 a hrubozrnným posypom sa nataví na spodný. Jednovrstvový systém má nižšie náklady a odporúčaná hrúbka je 5,2 mm. Asfaltované pásy sú ľahko opracovateľné a tým sa zjednodušuje realizácia detailov. 
Hrubozrnný posyp asfaltového pásu plní viac funkcií. Je UV odolný, šetrí energiu vhodne zvolenou farebnou úpravou a predlžuje životnosť celého systému.

Ukážku týchto materiálov máte možnosť zhodnotiť na našej prevádzke.

 

Plechové krytiny pre ploché strechy

 

Okrem rôznych pásových krytín sa na ploché strechy čoraz častejšie používajú aj moderné plechové krytiny ktoré sú ploché a fungujú na princípe klik. To znamená, že jeden pás zapadá do druhého. Pre tieto krytiny je nutný sklon minimálne 3° . Keďže plochá strecha sa definuje až do sklonu 10° je možné použiť aj tieto pásy. Výhodou je ich jednoduchá montáž a hlavne bezúdržbovosť. Tieto krytiny sa vyrábajú na výrobných linkách, ktoré môžu byť umiestnené aj priamo na stavbe. Zjednodušuje to manipuláciu a pomáha k efektívnosti pokrývania. Ďalšou neposlednou výhodou sú ukryté spoje týchto dielov, ktoré sú pod samotnou krytinou. Avšak treba dávať pozor na roztiažnosť týchto materiálov a preto dať zvýšený pozor na vyriešenie dilatácie. Keďže sa jedná o plech a ten je známy svojou vysokou tepelnou vodivosťou je nutné využívať adekvátne hydroizolačné fólie pod plech. V dnešnej dobe sú dostupné drenážne paropriepustné fólie. Tieto zabezpečujú prestup nadmernej vlhkosti z medzistrešného priestoru smerom ku krytine a následne ich efektívne odvedenie. Stavba tým ostáva suchá a izolovaná od nepriaznivých vplyvov. Ak si zvolíte tento druh krytiny, vieme Vám poskytnúť adekvátne podadenstvo TU.

 

O nás

Náš odborne vyškolený personál Vás veľmi rád privíta a poskytne dôležité informácie a odborné rady pri výbere a montáži krytiny. U nás nájdete najlepšie podmienky pre realizáciu Vašej strechy podľa Vašich predstáv. „tvojastrecha.sk“

Informácie

Južná trieda 119, Košice
+421 904 666 806

Otváracie hodiny

  • Pondelok-Piatok: 8:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené